makelaar en taxateur Het Goeie Adres


 
 
 
 
BEDRIJFS ONROEREND GOED
 
Algemeen
Een groeiend onderdeel van ons kantoor. Door kennis van de regio, inzicht in marktontwikkelingen en jarenlange ervaring kunnen wij antwoord geven op uw vragen over zakelijk onroerend goed.

Inzake verhuur huur, koop, verkoop van zakelijk onroerend goed geven wij graag ons professionele advies. Om dat zo goed mogelijk te doen, bundelen we onze kennis met die van specialisten op juridisch -, fiscaal – en bouwkundig terrein.

Taxatie
Speciaal attenderen wij u op de taxatiemogelijkheid van bedrijfsmatig onroerend goed. Door het opstellen van een uitgebreid rapport krijgt u een goed (waarde)oordeel over de staat, kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van het bedrijfsobject. Waardering wordt in het taxatierapport onderbouwd. 
De doeleinden voor een taxatie van bedrijfsmatig onroerend goed zijn zeer uiteenlopend. Men kan denken aan:

* Vaststelling van de waarde in het economisch verkeer voor het nemen van een aan – of
   verkoopbeslissing of de financiering.
* Vaststelling van de herbouwwaarde voor de verzekering.
* Waarde – vaststelling van de vastgoedportefeuille van beleggers voor de balans en winst – en verliesrekening
* Vaststelling van de huurwaarde in het kader van de huur – en huurherzieningsonderhandelingen.

Heeft u een taxatierapport nodig ?
Bel dan voor een kennismaking of vul het aanvraagformulier aan op deze site. Wij gaan graag voor u aan de slag.

Koop en verkoop
Bij de aan- en of verkoop van bedrijfs onroerend goed is Eric Kole uw partner. Hij adviseert u over de aan te pakken strategie, de mogelijkheden, voorwaarden en vooral over de prijsvorming van het desbetreffende object. Misschien is het beter om in bepaalde gevallen eerder te kiezen voor (ver-)huur dan voor (ver-)koop. Ook dat soort adviezen mag u van hem verwachten. Doel is om gezamenlijk tot een bevredigende transactie te komen, waarbij hij de contacten legt en voert tussen de verscheidene partijen. Voordat u een overeenkomst tekent bent u op de hoogte van alle “in and outs” die verbonden zijn aan deze overeenkomst.

Indien er onduidelijkheden zijn, beschikt deze makelaar over diverse contacten die na uitleg deze onduidelijkheden kan toelichten.