Bedrijfsprofiel

Home Bedrijfsprofiel

Expertise

In de particuliere sector is Het Goeie Adres al jaren succesvol. Bovendien richt Het Goeie Adres zich met toenemend succes op zakelijke partijen. Het zakelijke segment krijgt steeds meer de overhand. De expertise van Het Goeie Adres op het gebied van bedrijfsmatig vastgoed kan goed ingepast worden in zakelijke projecten. De mogelijkheden zijn eindeloos. Het Goeie adres is flexibel en past zich graag aan.

De corebusiness is vooral gelegen in waardering van dit bedrijfsmatig vastgoed. Dit conform de NRVT richtlijnen. Als bijzonderheid heeft Het Goeie Adres een specialistische kennis in het waarderen van corporatief vastgoed.

Naast bovenstaande activiteiten kan er advies worden gegeven op basis van strategische vastgoed beslissingen, zoals (ver-)koop en/of (ver-)huur van bedrijfsmatig vastgoed of "hold-sell analyses". En wat te denken van vastgoed vraagstukken bij bedrijfsverplaatsingen. Graag staan we u te woord en helpen u bij uw vastgoed vraagstukken. Het kleinschalig bedrijf staat u bij om tot haalbare oplossingen te komen.

01. Idee- en Conceptfase

De fundering van een gebouw is vaak een heel belangrijk onderdeel bij de bouwfase. Verplaatst deze gedachte naar een vastgoedvraagstuk en pak de problematiek bij de kern aan. Pas daarna komt het ontwikkelen , implementeren en sturing van een concept dat leidt tot een toekomstige oplossing van dit vraagstuk. Heel vaak is daarna de kern, de fundering, van het probleem niet meer zichtbaar.

 

In deze conceptfase worden de problemen helder in kaart gebracht. Dit gebeurt door praten, overleg en nadenken over datgeen er boven water komt. Samen met de opdrachtgever komen we tot nieuwe inzichten in (on-)mogelijkheden. Pas daarna wordt er gewerkt aan oplossingen voor het vastgoed vraagstuk.

Het verkrijgen van dit inzicht is leidraad voor de conceptfase. De conceptfase is een proces die samen met de opdrachtgever wordt uitgevoerd.

 

Een concept geeft antwoord op vragen die moeten leiden naar oplossingen van specifieke vastgoedvraagstukken.

02. Advies en realisatie

Dit wordt samengevat in de navolgende kernbegrippen:

 

  1. Het doel is allesbepalend, de weg daarnaar toe is ondergeschikt.
  2. Niet alles is mogelijk, er zullen beperkingen zijn en blijf binnen vast te stellen grenzen.
  3. Houd het concept in oog en zorg dat de ideeën die zijn ontwikkeld op elkaar aansluiten.
  4. De langetermijnvisie vanuit de opdrachtgever is van belang bij het opstellen van het concept.
  5. Probeer de oplossing, indien mogelijk, in delen op te leveren.
  6. Blijf de ideeën vanuit de conceptfase in gedachte houden. Het is de richting voor de realisatie van de oplossing.
  7. Van belang is dat je als opdrachtgever goed begrijpt wat het belang van is van het oorspronkelijke concept. Alles is daar op gebaseerd.

Waarom kiest u voor Eric Kole?

Kwaliteit en objectiviteit

Deze onderdelen staan hoog in het vaandel van ons bedrijf. Dit is immers de kern van het waarderen. Een objectieve waardering is vaak de basis voor soms belangrijke (financiële) beslissingen. In navolging op de objectiviteit wordt er ook getracht om een kwalitatief duidelijk en goed leesbaar rapport te reproduceren. Doel is om een goed beeld en inzicht van uw (toekomstig) vastgoed te geven. Niet enkel op financieel- maar ook op functioneel gebied.

Frequent contact en updates

Ten tijde van de afwerking van de (taxatie-)opdracht vind ik het van belang om u op de hoogte te houden van de voortgang. Dit gebeurt door middel van overleg, telefonisch c.q. mailverkeer. Aan het eind van de opdracht wordt er een concept-rapportage verstuurd. Aan de hand van deze rapportage kunnen we toelichting geven, indien gewenst, op de gekozen standpunten die hebben geleid tot een waardering en bevinding van het desbetreffende vastgoed. Het gaat erom dat u inzicht krijgt hoe we uw vastgoed beoordelen.

Duidelijkheid in afspraken

Vooraf wordt op schrift vastgesteld wat de opdracht nu precies omvat. Zaken die daarbij naar voren komen zijn bijvoorbeeld het doel van de taxatie, de (verschillende) waarden die van toepassing zijn en gevraagd worden, wat het onderwerp van de waardering is, welke gegevens daarvoor nodig zijn. Maar ook wat de kosten voor u als opdrachtgever zijn. Al dit soort zaken worden vastgelegd in een Opdracht tot Dienstverlenging. Duidelijkheid voor beide partijen is de insteek van dit onderdeel van de opdracht.