Waarderingen en advies

Home Waarderingen en taxaties

De juiste waarde...

Bij waarderen en taxeren gaat het om een aantal zaken; Objectiviteit, onafhankelijkheid, competentie en ethiek. Dit zijn de kaders waarbinnen we opereren om tot een waardering van uw vastgoed te komen.  We zijn aangesloten en werken volgens de richtlijnen van het NRVT. Bij het NRVT staan we ingeschreven in de kamers Bedrijfsmatig Vastgoed en Wonen. Dit impliceert dat wij mogen waarderen voor alle financieringsinstellingen. Tevens kunnen wij u TMI-rapportages voor bedrijfsmatig vastgoed aanleveren.

Als bijzonderheid kan vermeld worden dat we verdere waarderingen kunnen verrichten voor corporaties in het kader van het Handboek Modelmatige Waarderen Marktwaarde conform de woningwet 2015. Voor 2 corporaties hebben wij hun bedrijfsmatig en intramuraal vastgoed gedurende afgelopen 2 jaren mogen waarderen.